VÝSTUPY PROJEKTU ERASMUS+

VÝSTUPY PROJEKTU ERASMUS+
27. března 2017

Materiály vytvořené v rámci projektu Erasmus+ sloužící jako efektivní vzdělávací nástroj pro práci s mladými lidmi v salesiánském duchu.

sadba_erasmus

Východiskem pro tvorbu kvalitního vzdělávacího systému se stal kompetenční profil salesiánského animátora (KP). Jedná se o souhrn kompetencí, tj. postojů, znalostí a dovedností, které dobrovolník získává a upevňuje si během vzdělávání. Animace jako způsob přítomnosti a metoda práce s mladými se uplatňuje ve všech salesiánských dílech, školách, střediscích mládeže, na všech pořádaných akcích, táborech… Proto se stal KP nultým výstupem projektu, základem a východiskem pro ostatní výstupy. Je rozdělen do pěti oblastí, které se dále dělí na jednotlivé kompetence a dále na kritéria, podle kterých danou kompetenci hodnotíme. Základní oblasti jsou: lidská zralost, křesťanská zralost, identifikace se salesiánským stylem, pedagogické kompetence a praktické kompetence. První čtyři oblasti jsme označili za společné. Pátá oblast (praktické kompetence) se liší podle typu dobrovolníka. V této oblasti se projeví specifičnost služby dobrovolníka, zda působí v rozvojových zemích, v místním středisku, či je specialista PR, IT v salesiánské organizaci apod.

KOMPETENČNÍ PROFIL

Na tvorbě zásadních výstupů projektu se podíleli zaměstnanci Sadby, zástupci partnerských organizací, odborníci v oborech pedagogiky, psychologie, rozvojové spolupráce, teologie, IT, PR, dále ředitelé středisek a koordinátoři dobrovolníků svými připomínkami a pohledem z praxe.

materiály náhled

Jak probíhala tvorba kompetenčního profilu salesiánského animátora se dozvíte z ročníkové práce, která celý proces podrobně popisuje.

ROČNÍKOVÁ PRÁCE.pdf


K DISPOZICI JSOU TYTO KONKRÉTNÍ VÝSTUPY:

O1 – Itinerář rozvoje klíčových kompetencí dobrovolníků

Byl vytvořen textový soubor, který obsahuje kompetenční profil, rozpracovaný pro jednotlivé stupně dobrovolníků – I, II, III, doplněný o odkazy na metodiky přípravy dobrovolníků. Je tak zajištěna kompatibilita mezi kompetenčním profilem a vzděláváním dobrovolníků. Itinerář je zasazen do kontextu celkového poslání salesiánů, uvádí východiska a důvody vzniku kompetenčního profilu.  Není normou, které je třeba dosáhnout pro výkon dané dobrovolnické služby, spíše naznačuje cestu dobrovolníka. Úzce je propojen s výstupy O4 a O3 –webovou aplikací a průkazem dobrovolníka.

ITINERÁŘ RŮSTU

O2 – Inovované vzdělávací materiály pro salesiánské dobrovolníky

Vzdělávací materiály korespondují s kompetenčním profilem salesiánského dobrovolníka. Jedná se o inovované studijní texty i metodiky, podle kterých jednotlivé týmy vedou vzdělávání salesiánských dobrovolníků. Na základě kompetenčního profilu i požadavků na dobrovolníky z místních středisek či rozvojových zemích vznikly nové texty, které odpovídají současné situaci a nárokům. Pro vzdělávání dobrovolníků – Salesiánští animátoři: vznikla nová metodika a doplněk ke stávajícím studijním textům. Pro vzdělávání dobrovolníků Cagliero: vznikly nové studijní texty a byla inovovaná metodika přípravy pro tým lektorů.

STUDIJNÍ TEXTY CAGLIERO

METODIKA CAGLIERO
METODIKA SALESIÁNŠTÍ ANIMÁTOŘISTUDIJNÍ TEXTY PRO SALESIÁNSKÉ ANIMÁTORY

O3 – Průkaz o klíčových kompetencích dobrovolníka

Jedná se o průkaz kompetencí dobrovolníka pracujícího v salesiánského prostředí. Tato textová podoba je úzce spojena s elektronickou verzí skola.janbosko.cz/yp, kde je po přihlášení možné ohodnotit své kompetence. Je tu také možnost vytisknout si průkaz o dosažených kompetencích a získat průkaz v textové podobě. V průkazu dobrovolníka jsou uvedeny výsledné získané kompetence, které jsou měřitelné a generují se po vyplnění jednotlivých kritérií na webové aplikaci. Doprovázející lektor potvrzuje dané kompetence, svým podpisem potvrzuje předseda Sadby. Průkaz slouží jako důležitý nástroj pro uznávání neformálního vzdělávání nejen v salesiánském prostředí, ale s přesahem do českého i mezinárodního kontextu.

PAS DOBROVOLNÍKA_VZOR.pdf

O4 – Databáze dobrovolníků podle klíčových kompetencí

Tento výstup je nově naprogramovanou webovou aplikací pro hodnocení kompetencí dobrovolníka. Nově vzniklý web je zároveň propojen se stávajícím moodle skola.janbosko.cz. Je zde propojeno hodnocení kompetencí se vzděláváním a také program slouží jako databáze pro dobrovolníky v přípravě i ve službě. Hodnocení kompetencí může provádět sám dobrovolník, pro výtisk průkazu je však třeba potvrdit kompetence jeho doprovázejícím lektorem, který zajišťuje objektivitu v hodnocení. Program umožňuje hodnocení ano/ne, škálu i slovní hodnocení. S lektorem je možné vést diskuzi. Program umožňuje textový výstup.

stat se dobrovolnikem

NOVĚ: naše videa

Desítky zajímavých videí pro vás.

 

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte s námi!

  • 700 rupií (260 Kč) - měsíc života dítěte v internátu v Golaghatu (Indie)
  • 50 000 kožských franků (1000 Kč) - snídaně na týden pro 90 dětí v internátu Bakanja (DR Kongo)
  • 30 bulharských levů (400 Kč) - 40 cihel na stavbu školy ve Staré Zagoře (Bulharsko)

Registrujte se ZDE .....

... a pomáhejte s námi!

čra_small

mvcr-logo

Srdečně děkujeme za podporu!