Cagliero 11

Novinky ze světa salesiánských misií...

Cagliero 11 - červen 2017

Cagliero 11 - červen 2017

Vydáno: 11. června 2017

"Věřím, že být misionářem je součástí naší salesiánské DNA. Vycházení do ulic hledat chlapce, opuštění vlasti pro Boží lásku velmi obohacuje naše povolání. Žijeme život v plnosti, když učiníme Boží sen naším snem, Jeho mladíky našimi chlapci, Jeho povolání svým životem. Pokud tedy Bůh chce, abys byl misionářem, nech se řídit Jeho láskou a jdi tam, kde na tebe čekají mladí lidé: ujišťuji tě, že v životě nebudeš mít větší radost!"

Cagliero 11 - květen 2017

Cagliero 11 - květen 2017

Vydáno: 9. května 2017

"To vše mi pomohlo pochopit, že to, co misie ode me nejvíce potrebovala, nebylo ani tak to, co bych mohl udelat, ale lásku, kterou bych mohl vložit do vztahu."

Cagliero 11 - duben 2017

Cagliero 11 - duben 2017

Vydáno: 10. dubna 2017

"Gratulujeme Caglieru 11 !!! Dosáhli jsme stovky - č.100! Tento malý bulletin misijní animace je zveřejňován italsky, španělsky, portugalsky, anglicky, francouzsky, rusky, ukrajinsky, slovensky, česky, v kantonské čínštině, korejsky, vietnamsky, polsky, německy, japonsky, v jazyce khasi a v mnoha dalších jazycích. Je to jednoduchý a známý, za to však jadrný nástroj misijní animace."

Cagliero 11 - březen 2017

Cagliero 11 - březen 2017

Vydáno: 10. března 2017

"Milí mladí lidé, nebojte se! Pán nás čeká u našich bratří a sester, a to především u těch nejpotřebnějších. Bůh potřebuje od nás jen jednu věc, abychom měli šlechetné srdce."

 

Cagliero 11 - únor 2017

Cagliero 11 - únor 2017

Vydáno: 10. února 2017

"Ale moje největší radost pochází z jistoty, že jsem neustále milován Tím, který mě povolal, abych se stal salesiánem misionářem u Bororů. Tato jistota víry mě motivuje každý den ke konání dobra mým domorodým bratřím a sestrám."

Cagliero 11 - leden 2017

Cagliero 11 - leden 2017

Vydáno: 13. ledna 2017

"Je mnoho těch, kteří nebyli dotčeni hlásáním Evangelia. Mnoho mladých lidí potřebuje přítele, bratra nebo otce, kterého by mohli najít v salesiánech, se kterými se setkávají."

Cagliero - prosinec 2016

Cagliero - prosinec 2016

Vydáno: 12. prosince 2016

"Kde se Bůh narodil, tam se rodí naděje. On přináší naději. Tam, kde se narodil Bůh, rodí se mír. A kde se rodí mír, není již prostor pro nenávist a válku."

Cagliero - listopad 2016

Cagliero - listopad 2016

Vydáno: 11. listopadu 2016

"Myslím, že moje situace je vlastně zvláštním pozváním Pána k službě Jemu a jeho církvi, naší kongregaci a mladým prostřednictvím modlitby a utrpení jako prostředku spásy a očištení z hříchu."

 

Cagliero - říjen 2016

Cagliero - říjen 2016

Vydáno: 11. října 2016

"Když jsem byl novicem na Monte Oliveto (Itálie), stal jsem se vedoucím misijní skupiny. Tehdy jsem zatoužil, abych mohl pracovat jako salesián u národu, které nikdy neslyšely o Ježíši a jeho učení."

Cagliero - září 2016

Cagliero - září 2016

Vydáno: 8. října 2016

"...Je velmi třeba křesťanů, kteří radostně svědčí o evangeliu v každodenním životě. Učedníci, vyslaní Ježíšem, “se vrátili s radostí” (v. 17). Když tak činíme, naše srdce se naplňuje radostí."

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

stat se dobrovolnikem

NOVĚ: naše videa

Desítky zajímavých videí pro vás.

 

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte s námi!

  • 700 rupií (260 Kč) - měsíc života dítěte v internátu v Golaghatu (Indie)
  • 50 000 kožských franků (1000 Kč) - snídaně na týden pro 90 dětí v internátu Bakanja (DR Kongo)
  • 30 bulharských levů (400 Kč) - 40 cihel na stavbu školy ve Staré Zagoře (Bulharsko)

Registrujte se ZDE .....

... a pomáhejte s námi!

čra_small

mvcr-logo

Srdečně děkujeme za podporu!