Salesiánský misijní den

Salesiánský misijní den (SMD) má dlouhou historii. Sám Don Bosco měl velkou touhu být misionářem. Když nemohl odjet do misií sám, posílal tam od roku 1875 své nejlepší spolupracovníky.

V salesiánské rodině slavíme výslovně Salesiánský misijní den od roku 1988. Na každý rok je vybráno jedno z důležitých témat a kontinent, na který více zaměřujeme svou pozornost.

 

SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ DEN 2014

 

Salesiánský misijní den obrací v roce 2014 naši pozornost na MIGRANTY a naevropský kontinent. Už po 27. hlavní představený nabízí celé Kongregaci misijní téma, abychom se mohli více dozvědět o působení dalších salesiánů a aby se nám otevíraly oči a srdce pro nové misijní horizonty. Slavit ho chceme v blízkosti svátku sv. Versiglia a Caravaria 25.2. U nás v ČR se můžeme více zaměřit na naši misii v Bulharsku, která s tímto tématem souzní.

Je k dispozici spousta materiálů jak ve světových jazycích, tak i v češtině:

 

SMD (dříve tzv. DOMISAL)

Co je DOMISAL?

Název pochází z italštiny - DOmenica MIssionaria SALesiana – a znamená v překladu „salesiánská misijní neděle“. Jejím smyslem je posílit nadšení pro misijní animaci v celé církvi. Chce seznámit širokou věřící veřejnost s odvážným misijním působením salesiánských komunit a informovat o misijním díle na jednotlivých kontinentech a o konkrétním způsobu snahy pomoci. Chce povzbudit věřící veřejnost k modlitbě za misijní díla a v neposlední řadě nabídnout možnost materiálně či finančně podpořit salesiánské misie.

První DOMISAL se slavil v roce 1988. Od tohoto roku je salesiánské rodině nabídnuto každý rok misijní heslo se zaměřením na konkrétní projekty, kterých se dotýká.

 Informace o dalších misijních zajímavostech si přečtěte na www.sdb.cz/misie (životopisy českých salesiánských misionářů, dopisy od otce Jana Meda z Indie, misijní sny Dona Boska atd.)

stat se dobrovolnikem

NOVĚ: naše videa

Desítky zajímavých videí pro vás.

 

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte s námi!

  • 700 rupií (260 Kč) - měsíc života dítěte v internátu v Golaghatu (Indie)
  • 50 000 kožských franků (1000 Kč) - snídaně na týden pro 90 dětí v internátu Bakanja (DR Kongo)
  • 30 bulharských levů (400 Kč) - 40 cihel na stavbu školy ve Staré Zagoře (Bulharsko)

Registrujte se ZDE .....

... a pomáhejte s námi!

čra_small

mvcr-logo

Srdečně děkujeme za podporu!