Partnerstvím salesiánských organizací k rozvoji zaměstnatelnosti

Partnerstvím salesiánských organizací k rozvoji zaměstnatelnosti
30. září 2010

Projekt ESF realizovaný v září 2010 - srpnu 2013. Navazuje na projekty starší, ale zároveň obsahuje inovativní koncepce směřující k mezinárodní spolupráci.

Salesiánská asociace Dona Boska realizuje od 1. září 2010  projekt Partnerstvím salesiánských organizací k rozvoji zaměstnatelnosti, který je financován Evropským sociálním fondem z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a také státním rozpočtem České republiky. Tento projekt bude probíhat po dobu 3 let a navazuje na předchozí dva projekty týkající se vzdělávání dobrovolníků, ale obsahuje  inovativní prvky. Důležitou součástí tohoto projektu je zahrnutí účasti zahraničních partnerů Don Bosco International (DBI) a Don Bosco Youth Net (DBYN).

Cílem projektu je rozvinout mezinárodní tématickou síť pro dlouhodobou výměnu zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti neformálního vzdělávání dobrovolníků pro jejich službu v sociální sféře (v salesiánských střediscích).  Na základě  takto získaných zkušeností chceme zkvalitnit a inovovat systém vzdělávání – zařadit tyto změny do programů vzdělávání, ověřit je v praxi a případně doupravit. Prostřednictvím tohoto vzdělávání dobrovolníků chceme docílit následného snadnějšího uplatnění na trhu práce těchto mladých lidí.

Klíčovými aktivitami projektu je pořádání konferencí, studijních cest, zpracování vzdělávacích materiálů ve spolupráci se zahraničními partnery a přenos zkušeností partnerů do politik a strategií.  Dále také zvyšování kompetencí dobrovolníků pomocí EUROtýmu, který má na starosti práci s DBYN na úrovni výměny mládeže. Další aktivitou je vzdělávání dobrovolníků na národní úrovni s inovativními prvky v již běžících programech Salesiánští animátoři, Cagliero – salesiánský volontariát a Margherita. Během projektu je možno využít individuálního doprovázení dobrovolníků, které si klade za cíl odborné poradenství dobrovolníkům při jejich službě. Další důležitou součástí je také výměna zkušeností a další motivace k dobrovolné službě, která se odehrává na národní úrovni při celostátním setkání dobrovolníků.

Inovativnost projektu spočívá v mezinárodní spolupráci, kdy na základě zkušenosti partnerů s neformálním vzděláváním dobrovolníků budou přidány nové prvky ve školeních např. větší důraz na interkulturní výchovu či zdůraznění projektového myšlení při tvorbě aktivit dobrovolníků. V projektu je také kladen důraz na vzdělávání v oblasti současné politiky  a strategií v oblasti dobrovolnictví, kdy spolupracujeme s Ing. Adolfem Jílkem a s organizací DBI.

Evropský sociální fond (ESF) má mnoho cílů, kdy jedním z nich je celoživotní vzdělávání a také rozvoj kvalifikované pracovní síly. Další informace naleznete na www.esfcr.cz.

ke stažení.

Další informace:

Marie Šafaříková
e-mail: marie.safarikova(at)sadba.org
telefon: 283 029 225

stat se dobrovolnikem

NOVĚ: naše videa

Desítky zajímavých videí pro vás.

 

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte s námi!

  • 700 rupií (260 Kč) - měsíc života dítěte v internátu v Golaghatu (Indie)
  • 50 000 kožských franků (1000 Kč) - snídaně na týden pro 90 dětí v internátu Bakanja (DR Kongo)
  • 30 bulharských levů (400 Kč) - 40 cihel na stavbu školy ve Staré Zagoře (Bulharsko)

Registrujte se ZDE .....

... a pomáhejte s námi!

čra_small

mvcr-logo

Srdečně děkujeme za podporu!