Klub Přátel

Klub Přátel Sadby (KP) je sdružení osob, které chtějí pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži v různých částech světa. Sdružuje jak přátele Adopce nablízko, tak i salesiánských misií.

 

POMÁHEJTE S NÁMI!

STÁT SE ČLENEM KLUBU PŘÁTEL

 

Kdo se může stát členem Klubu Přátel?

 • Jednotlivci (fyzická osoba).
 • Firmy a organizace (právnická osoba).
 • Společenství (např. rodina, skupinka přátel, školní třída, atd.).

Jaké výhody má člen Klubu Přátel?

 • Pomáhá měnit životy mnoha dětí a mladých lidí především skrze výchovu a vzdělávání a jejich směřování do budoucnosti.
 • Je součástí týmu, který podporuje národní a mezinárodní salesiánské aktivity.
 • Dostává pravidelné zprávy o naší salesiánské činnosti.

Jak se můžete stát členem Klubu Přátel a k čemu se zavazujete?

Členem Klubu Přátel se stanete po vyplnění elektronické přihlášky.*

Z členství Vám vyplývá jediná povinnost: podporovat salesiánské projekty (Adopce nablízko, salesiánské misie...), a to jedním či více z následujících způsobů:

 • dobrovolnou pomocí,
 • propagací projektu (mezi známými, na vlastních webových stránkách),
 • modlitbou,
 • finančním darem
 • poskytnutím zboží nebo služby ve svém oboru, které jsou nevyhnutné při
 • přípravě dobrovolníků na jejich poslání.

 Co děláme my

 • Pracujeme v různých částech světa co nejkvalitněji a pomáháme chudým dětem a mladým lidem v různých salesiánských projektech.
 • K této práci zveme další spolupracovníky a dobrovolníky. Za tímto účelem poskytujeme potřebné vzdělání a školení.
 • Na našich internetových stránkách informujeme o našem hospodaření a výsledcích činnosti. Chráníme Vaše osobní údaje.
 • Modlíme se za Vás a s Vámi za Boží požehnáni pro členy Klubu Přátel a další podporovatele, jednou měsíčně celebrujeme mši svatou s úmyslem: "za Boží požehnáni pro členy Klubu Přátel další podporovatele projektu".

Děkujeme.

STÁT SE ČLENEM KLUBU PŘÁTEL


* Na členství v Klubu není právní nárok. SADBA si vyhrazuje právo na základě závažných důvodů člena Klubu vyloučit.

 

 

 

 

 

 

 

 

stat se dobrovolnikem

NOVĚ: naše videa

Desítky zajímavých videí pro vás.

 

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte s námi!

 • 700 rupií (260 Kč) - měsíc života dítěte v internátu v Golaghatu (Indie)
 • 50 000 kožských franků (1000 Kč) - snídaně na týden pro 90 dětí v internátu Bakanja (DR Kongo)
 • 30 bulharských levů (400 Kč) - 40 cihel na stavbu školy ve Staré Zagoře (Bulharsko)

Registrujte se ZDE .....

... a pomáhejte s námi!

čra_small

mvcr-logo

Srdečně děkujeme za podporu!