Obecné informace o dobrovolnictví

Zde naleznete tři obecné otázky k dobrovolnictví a odpovědi na ně. Níže jsou pak soubory ke stažení. Může Vás také zajímat pojištění dobrovolníků nebo máte další otázky, z nichž některé jistě odpoví FAQ Adopce nablízko.

Jaký rozdíl je mezi neakreditovaným a akreditovaným dobrovolnictvím? Proč akreditovat?

Akreditovaný dobrovolník vykonává službu stejně jako dobrovolník neakreditovaný. Je-li však dobrovolník akreditovaný, musí se řídit zákonem o dobrovolnictví 198/2002 Sb., svou službu tedy vykonává na základě smlouvy.
 • akreditovaný dobrovolník je evidovaný a může svou službu vykázat,
 • akreditovaný program je známkou kvality - program schvaluje 9 zástupců Ministerstev České republiky,
 • organizace, pro kterou dobrovolník vykonává svou činnost může po schválení žádat o dotaci, která pokrývá pojištění dobrovolníka a jeho přípravu na dobrovolnou službu,
 • dobrovolná činnost se také může vyčíslit a doložit jako spoluúčast při dotaci.

Kdo je vysílající organizace?

Vysílající organizací může být pouze právnická osoba, která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje etc.
 • žádá o akreditaci a vypracovává přípravu,
 • je povinna uzavřít pojistnou smlouvu, kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví,
 • koordinuje přípravu dobrovolníků,
 • zajistí lektory v případě, že lektory neposkytne přímo přijímající organizace
 • zajistí supervizi, pokud si ji přijímající organizace nezajistí sama,
 • uzavírá smlouvu s PO a s dobrovolníkem.

Kdo je přijímající organizace?

Právnická či fyzická osoba, pro kterou je dobrovolná služba vykonávána,
 • vybírá dobrovolníky, zajišťuje jejich účast na přípravě a informuje je o organizaci, ve které dobrovolník bude vykonává svou činnost,
 • zajišťuje min. 2 hodiny praxe – zapojení dobrovolníka do obvyklé činnosti, kterou dobrovolník poté vykonává – za pomoci pověřeného pracovníka,
 • vyžádá od každého dobrovolníka 2 reference od lidí, kteří je dobře znají nebo výpis z Rejstříku trestů (ne starší, než 3 měsíce)
 • vyžádá od dobrovolníků potvrzení o psychické a fyzické způsobilosti od lékaře (ne starší, než 3 měsíce),
 • v průběhu dobrovolné služby si vyžádá od dobrovolníků výkaz o jejich činnosti,
 • dá dobrovolníkům podepsat písemné prohlášení o tom, že proti němu není vedeno trestní řízení,
 • uzavírá smlouvu s VO (smlouva musí obsahovat místo, předmět a dobu výkonu dobrovolné služby).

Zdravotní potvrzení

30,2 kB | doc | staženo 1 383krát
Zdravotní potvrzení o fyzické a psychické způsobilosti dle zákona 258/2000 Sb., § 10, odst. 2, které nebude starší jak 3 měsíce, ve kterém registrující lékař na základě posouzení zdravotního stavu dobrovolníka vymezí činnosti, které s ohledem na svůj zdravotní stav není dobrovolník schopen vykonávat
stáhnout dokument

Čestné prohlášení

20,5 kB | doc | staženo 1 345krát
Písemné prohlášení , že v době sjednání smlouvy o dobrovolnictví není proti dobrovolníkovi vedeno trestní řízení.
stáhnout dokument

Smlouva mezi vysílající organizací a dobrovolníkem

36,9 kB | doc | staženo 1 883krát
Dobrovolnická smlouva pro salesiánské animátory. Je zapotřebí ve dvou vyhotoveních.
stáhnout dokument

stat se dobrovolnikem

NOVĚ: naše videa

Desítky zajímavých videí pro vás.

 

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte s námi!

 • 700 rupií (260 Kč) - měsíc života dítěte v internátu v Golaghatu (Indie)
 • 50 000 kožských franků (1000 Kč) - snídaně na týden pro 90 dětí v internátu Bakanja (DR Kongo)
 • 30 bulharských levů (400 Kč) - 40 cihel na stavbu školy ve Staré Zagoře (Bulharsko)

Registrujte se ZDE .....

... a pomáhejte s námi!

čra_small

mvcr-logo

Srdečně děkujeme za podporu!