Mohli jiní, mohly jiné ...

Mohli jiní, mohly jiné, pročpak ty ne, Augustine?

                             http://www.ascczech.cz/rs/image/201408221129_Jaroslav%20Kopecky.jpg

Úryvky z knihy sepsané salesiánem P. Jaroslavem Kopeckým.

Jedná se o příběhy lidí, kteří se vydali na dráhu duchovního povolání.

33. poslední část: Sean Devereux a druzí

Životní program Seana: „Dokud mé srdce bije, musím dělat to, co si myslím, že mohu udělat, tedy pomáhat těm, kteří jsou na tom hůře než my“.

Celý text

32. část: Kardinál Štěpán Trochta

„Ani v Mauthausenu to nebylo tak zlé. Německé koncentráky se nedají srovnat s tím, co jsem vytrpěl od komunistů. Ta doba patří k nejhorší v mém životě“.

 

Celý text

 

31. část: Touha po dokonalosti

„Jít až do krajnosti, to znamená bez přestání, neúnavně a odhodlaně sledovat chaotický běh mladého člověka, ale především to znamená jít až do krajnosti neúspěchu“, říká francouzský kněz Guy Gilbert.

Celý text

30. část: Zajímavé osobnosti

P. Adolfo Nicolas: „Od první třídy do maturity jsem chodil do sedmi různých škol“.

P. Oldřich Med: Vyplácení na kalhoty na učitelově koleně bylo naším každodenním osudem.

P. Jan Med: „Život, to je dobrodružství: měj odvahu ho žít“.

 

Celý text

 

29. část: Novinář, který se stal knězem

Když mi bylo devatenáct, zaklepal jsem na dveře radia Twist a řekl: Dobrý den, chtěl bych u vás pracovat. – Oni se usmáli a ani nevím proč, dali mi šanci.

Celý text

28. část: Vykupujme čas – Do Franco Delpiano

… chci ještě raději dva roky žít naplno, než pět let pouze živořit ...

Celý text

27. část: Povaha

Povaha je to drahokam v syrovém tvaru. Na nás záleží, jak jej opracujeme a jaký z něj učiníme klenot.

Celý text

26. část: „Jsem malý skřítek, jenž šlape moderním bůžkům na kuří oka“

„Chci být stromem, který nese ovoce, aniž by se ptal, kdo je bude jíst.“

Phil Bosmans

Celý text

 

25. část: Církev ve světě + Co je lidská zralost

Čím se vyznačují zralí lidé? I oni mají hranice, slabosti, vnitřní boje. Ale nevyhýbají se realitě útěkem do izolace, či snahou o všemocnost.

 

Celý text

 

24. část: „Kdo nehoří, nikoho nezapálí„ (Sv. Ignác z Loyoly)

„Lidé se podobají vínu, špatní kysnou stářím, dobří stávají se stále lepšími, čím více stárnou.“

 

Celý text

 

23. část: Říkali mu Špek páter

Procházel vybombardovanými městy, viděl lidi namačkané v protiletadlových krytech, leželi v hadrech na holém betonu. Do vánočního čísla napsal: „Svatá Rodina se v Betlémě musela uchýlit do skromného chléva, ale tito lidé nemají ani chlév. Páter Werenfried van Straaten - zakladatel mezinárodního díla Kirche in Not - Církev v nouzi.

 

Celý text

 

22. část: Měl rád legraci, bylo s ním dobře

P. Vojtěch Basovník byl vězněn ve Valdicích a na Tmavém dole ve Rtýni v Podkrkonoší. Zde dostal otravu krve po injekci nedbale sterilizovanou jehlou, byl převezen v těžkém stavu do nemocnice v Jičíně ...

Celý text

21. část: Druhý Don Bosko – Michla Rua

Tu máš. Ber!“ Při těch slovech se na něj usmál, nasadil mu na hlavu svůj klobouk, napřáhl k němu svou levici, pravou rukou naznačil gesto, jako by chtěl polovinu ruky ukrojit a dodal:

„Michálku, my se budeme spolu o všechno dělit napolovic. Souhlasíš?“

 

Celý text

 

20. část: Jeníku, potřebuji tě – Jan Cagliero

Jednou se mu v kordilérských horách splašil kůň, padal s ním ze srázu. Jeho průvodci ztuhlí strachem pozorovali pád. Když jej našli o několik desítek metrů níže, nemohl mluvit, ani se pohnout.

Celý text

19. část: Adolf Kolping

Nalezl opravdový domov. Tento dům by mohl být jednou jeho. I zařízená dílna. A to nejdůležitější: hodná Lenka, milá a jemná dívka. Byla by dobrou manželkou i matkou. A on by měl domov, srdce, které by ho milovalo, dům v němž by mohl spokojeně žít a pracovat.

Celý text

18. část: Nezištnost

Rukama Dona Boska prošly miliony, ale jeho srdce se nepřipoutalo na nic.

Celý text

17. část: Svět zachrání pouze láska

Dne 13. ledna 1915 postihlo Severní Itálii ničivé zemětřesení. V několika minutách bylo pohřbeno v troskách sesypaných domů mnoho mrtvých. Secondo Tranquilli přežil. Měl patnáct roků. Rodiče i sourozenci zahynuli v troskách domu. Stal se spisovatelem a dny této katastrofy popsal následovně:

 

Celý text

 

16. část: Po cestách slávy i temných nocí

V tvořivém zápalu jsem při komponování začal stále více pít. Stal se ze mne alkoholik.

Celý text

15. část: Pokoušel jsem se naplnit své srdce žrádlem pro prasata

Když mě bylo třináct let, šel jsem na střední školu daleko od domova. Zapadl jsem tam mezi špatné kamarády a stalo se ze mne zvíře. (sv. Augustin)

Celý text

14. část: Čistotě nesvědčí strohá, mrazivá a samotářská atmosféra

„Ježíš o čistotě mnoho nemluvil. Především prožíval svůj vztah lásky ke svému Otci i k lidem." (Luigi Ricceri)

 

Celý text

 

13. část: Čistá duše

… nemusím vidět každý film, nemusím sedět každý večer u televize nebo u internetu, nemusím číst každou knihu ...

Celý text

12. část: Pokora není sebepodceňování

Pokora nám nezakazuje se těšit z toho, že jsme prospěšní.

Celý text

11. část: Don Bosko pěstitel

Pro Dona Boska byli nejúrodnější půdou hoši živí a neklidní ...

Celý text

10. část: O salesiánech jsem nevěděl nic

Svedla mne exotika.

Celý text

9. část: Chtěl jsem na nádraží jezdit s ještěrkou

„Víš, co se o tobě povídá? Chceš prý jít na faráře! Já půjdu a někomu rozbiju hubu ...“

Celý text

 

8. část: Čím to je, že jste tak klidný?

Čeká vás opravdu těžkej život a některé z vás možná i nejvyšší oběť. Jestli chcete, můžete klidně včas odejít a zařídit si život jinak, nikdo vám nic nebude vyčítat.

Celý text

7. část: Nesmíme mít strach požadovat od mladých mnoho…

Kristovo pozvání k následování bývá obvykle dlouhodobě připravováno.

Celý text

6. část: Kdo má povolání ?

Jestli je někdo schopen zasvětit se Bohu, poznáme podle těchto kriterií:

Celý text

5. část: Svět potřebuje lidi ...

„Svět potřebuje lidi, kteří tu jsou pro druhé“ (Kardinál Josef Hoeffner).

Celý text

4. část: Měl jsem hlad a dali jste najíst

„Vy jste bojoval na lodi? Prosím vás, čímpak? Růžencem?“ „Vzal jsem si kord od zraněného námořníka.“

Celý text

3. část: Co rozumíme povoláním?

Svatý František Saleský říká: Dobré povolání není nic jiného než silná a pevná vůle sloužit Bohu způsobem a na místě, kam se cítí dotyčná osoba volána.

Celý text

 2. část: Nezahoď svůj život

  Do jedné církevní školy nastoupil nový učitel náboženství. Měl studenty rád, těšil se na ně a měl připraveno pro třídu, ve které měl první hodinu, srdečné zahájení.

Celý text

1. část: Carlo Carretto

CARLO CARRETTO o sobě píše v knize Hledal jsem a nalezl jsem:

„Má dlouholetá zkušenost s mladými mi odhalila, že krize víry u nich probíhá ve dvou fázích.

Celý text

Úvod

  V katolickém tisku se objevují stále častěji zprávy o úbytku kněžských a řeholních povolání v různých zemích Evropy a Ameriky. A naopak, povolání přibývají v Africe a v Asii. V této souvislosti se často hovoří o krizi povolání, tj. přibývá ztroskotaných povolání, menší se úroveň existujících.

Celý úvod 

stat se dobrovolnikem

NOVĚ: naše videa

Desítky zajímavých videí pro vás.

 

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte s námi!

  • 700 rupií (260 Kč) - měsíc života dítěte v internátu v Golaghatu (Indie)
  • 50 000 kožských franků (1000 Kč) - snídaně na týden pro 90 dětí v internátu Bakanja (DR Kongo)
  • 30 bulharských levů (400 Kč) - 40 cihel na stavbu školy ve Staré Zagoře (Bulharsko)

Registrujte se ZDE .....

... a pomáhejte s námi!

čra_small

mvcr-logo

Srdečně děkujeme za podporu!