Inovativní koncepce vzdělávání a formace salesiánských dobrovolníků k efektivnější sociální službě m

Inovativní koncepce vzdělávání a formace salesiánských dobrovolníků k efektivnější sociální službě m
1. září 2006

Cílovou skupinou tohoto projektu byli mladí dobrovolníci, ochotní zapojit se do sociální služby v salesiánských zařízeních. A také děti a mládež, se kterými salesiánská zařízení pracují.

Cílem projektu bylo systematické vzdělávání dobrovolných pracovníků salesiánských zařízení a zvyšování  jejich kvalifikace v oblasti sociálních služeb ve prospěch dětí a mládeže, kterým se uvedená zařízení věnují. Prostřednictvím vzdělávání jsme se snažili zvýšit dobrovolníkům jejich zaměstnatelnost a uplatnitelnost na trhu práce. Dále bylo cílem vytvořit informační síť mezi salesiánskými zařízeními, zejména na základě www portálu, vyškolení sítě redaktorů a přispěvatelů, se zaměřením na informovanost a vzdělávání dobrovolných pracovníků. Tento projekt byl pilotním projektem, který vytvořil a ověřil školící materiály.

Klíčovými aktivitami bylo vytvořit systém (víkendových) školení dobrovolných pracovníků:

  • „Salesiánští animátoři“ – tříletý vzdělávací cyklus, ročně 3 navazující víkendová školení.
  •  „Cagliero – salesiánský volontariát“ – roční vzdělávací cyklus zahrnující 8 navazujících víkendových školení.
  • „Margherita“ – 10 hodin školení s 2 hodinovou praxí.

Dalšími doplňujícími aktivitami bylo individuální doprovázení dobrovolníků, motivační setkání mládeže nebo celostátní setkání salesiánských animátorů, které bylo určeno k výměně zkušeností a navázání spolupráce. Během tohoto projektu vznikl i webový portál.

Cílovou skupinou tohoto projektu byli mladí dobrovolníci ochotní zapojit se do sociální služby v salesiánských zařízeních. A také děti a mládež, se kterými salesiánská zařízení pracují.

Tento projekt byl financován Evropským sociálním fondem (ESF).

stat se dobrovolnikem

NOVĚ: naše videa

Desítky zajímavých videí pro vás.

 

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte s námi!

  • 700 rupií (260 Kč) - měsíc života dítěte v internátu v Golaghatu (Indie)
  • 50 000 kožských franků (1000 Kč) - snídaně na týden pro 90 dětí v internátu Bakanja (DR Kongo)
  • 30 bulharských levů (400 Kč) - 40 cihel na stavbu školy ve Staré Zagoře (Bulharsko)

Registrujte se ZDE .....

... a pomáhejte s námi!

čra_small

mvcr-logo

Srdečně děkujeme za podporu!