Pojištění dobrovolníka

Dobrovolník, který uzavřel dobrovolnickou smlouvu se SADBOU, je pojištěn u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. (dále HVP) skrze Národní dobrovolnické centrum Hestia, o.s., se kterou má SADBA uzavřenou dohodu o spolupráci na programu rozvoje dobrovolnictví.

O jaké pojištění jde? Jde o pojištění pro případ úrazu a pojištění odpovědnosti za škodu.

Podrobněji: smlouva o pojištění dobrovolníků je sjednána pro případ odpovědnosti dobrovolníka za škodu, způsobenou jiné osobě úrazem, nemocí, poškozením, zničením nebo ztrátou věcí a pro případ úrazu, kdy je pojištěn život nebo zdraví dobrovolníka na riziko smrti úrazem a trvalých následků úrazu, to vše při výkonu dobrovolné služby.

Co dělat v případě pojistné události

V případě vzniku škody při dobrovolné službě je třeba neprodleně nahlásit pojistnou událost na Generálni ředitelství HVP. Předběžně můžete událost ohlásit buď on-line, telefonicky na čísle 222 119 125 či e-mailem na adresu skody@hvp.cz. Poté, co událost předběžně oznámíte, je nutné zaslat vyplněný příslušný tiskopis na místní pobočku HVP. Adresy jednotlivých poboček, tiskopisy a další potřebné informace najdete na www.hvp.cz v položce "Pojistná událost" a "Kontakty.

Kopii oznámení pojistné události pošlete vždy také na adresu:
SADBA, o.s., Kobyliské nám. 1000/1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy!

stat se dobrovolnikem

NOVĚ: naše videa

Desítky zajímavých videí pro vás.

 

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte s námi!

  • 700 rupií (260 Kč) - měsíc života dítěte v internátu v Golaghatu (Indie)
  • 50 000 kožských franků (1000 Kč) - snídaně na týden pro 90 dětí v internátu Bakanja (DR Kongo)
  • 30 bulharských levů (400 Kč) - 40 cihel na stavbu školy ve Staré Zagoře (Bulharsko)

Registrujte se ZDE .....

... a pomáhejte s námi!

čra_small

mvcr-logo

Srdečně děkujeme za podporu!