Salesiánská rodina na CSM 2012

Salesiánská rodina na CSM 2012
19. srpna 2012

Právě skončilo celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou (14. – 19. 8. 2012). „Kde se sejde tolik mladých lidí, nemůže chybět Don Bosco,“ řekl provinciál salesiánů P. Petr Vaculík mladým lidem ze salesiánských míst.

„Don Bosco je zde dnes přítomný v salesiánech, sestrách FMA a dalších členech Salesiánské rodiny...“ A skutečně byl.

Více jak 20 salesiánů, řada sester salesiánek a kolem 180 mladých, kteří přijeli z různých salesiánských míst naší republiky, se aktivně zapojilo do celého programu. Někteří přijeli i dříve na přípravnou část setkání. P. Radek Gottwald měl na starosti stavební skupinu celého setkání, P. Marek Sklenář salesiánský stánek a organizaci salesiánských částí programu. P. Jenda Hurník připravoval tvořivé workshopy, P. Petr Matula ranní modlitbu formou salesiánské meditace, P. Jára Vracovský blok o misijním dobrovolnictví a adopci nablízko, P. Libor Všetula přednášku „Boží stopy jsou i na YouTube, P. František Blaha přednášku o svátosti smíření, P. Vojtěch Sivek „Jakou tvář má Bůh“ atp. Sestry salesiánky byly zapojené ve službě naslouchajícího ucha a v salesiánském stánku. Ve čtvrtek odpoledne se sešla skupina salesiánské mládeže spolu s provinciálem salesiánů P. Petrem Vaculíkem a sestrou proviciálkou Marií Tkadlecovou.

Celé setkání mělo motto „Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj…“ (Gal 5,22). Většina českých a moravských biskupů na něm předsedala některé z modliteb či mší svatých. Vyvážený program plný katechezí, hudby, přednášek, workshopů, sportu, poutních cest mohl oslovit každého z téměř 6 tisíc účastníků. Během celého setkání byla také příležitost slavit svátost smíření či poprosit o přímluvnou modlitbu. „A to bylo asi to nejsilnější, co jsem na setkání zažil: otevřenost mnoha mladých lidí při modlitbě i svátosti smíření a veliká touha po Bohu,“ řekl na závěr setkání jeden z přítomných kněží.

Před nedělní závěrečnou mší sv., kterou celebroval otec arcibiskup Jan Graubner, měla krátké svědectví o své dobrovolnické službě v Kongu skrze Adopci nablízko Iveta Pešatová, zapojená do režijního týmu setkání. Polovina ze sbírky z této nedělní bohoslužby jde také na tento účel – podporu salesiánských misijních dobrovolníků. Za tuto velkorysost i za organizaci celého setkání patří organizátorům srdečný dík.

Fotogalerie ze setkání je zde.

stat se dobrovolnikem

NOVĚ: naše videa

Desítky zajímavých videí pro vás.

 

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte s námi!

  • 700 rupií (260 Kč) - měsíc života dítěte v internátu v Golaghatu (Indie)
  • 50 000 kožských franků (1000 Kč) - snídaně na týden pro 90 dětí v internátu Bakanja (DR Kongo)
  • 30 bulharských levů (400 Kč) - 40 cihel na stavbu školy ve Staré Zagoře (Bulharsko)

Registrujte se ZDE .....

... a pomáhejte s námi!

čra_small

mvcr-logo

Srdečně děkujeme za podporu!