Salesiánská škola animátorů pokračuje!

Salesiánská škola animátorů pokračuje!
14. ledna 2016

Jak řešit nečekané situace, co víme o pedagogických principech
a zvládáme řešení modelových situací? To vše nás čekalo na dalším animátorském víkendu v Brně-Líšni, tentokrát na téma pegagogika.

O víkendu od 8. do 10. ledna se osmnáct účastníků a šest lektorů setkalo na druhém víkendu Salesiánské školy animátorů – běh „K“, vzdělávacího kurzu pro mladé dobrovolníky salesiánských středisek. Tentokrát v Brně-Líšni na téma pedagogika.

Na uvedení do tématu se sdílíme o nečekaných situacích, do nichž jsme se coby animátoři dostali, a jak jsme jednali. Objevuje se rivalita v kroužku, vliv rodiny na osobnost dítěte i otázka, jak náročným soupeřem být třeba při tréninku ping pongu. Sdělujeme si tyto praktické zkušenosti, předtím, než pohlédneme na druhou, teoretickou tvář pedagogiky.

Sobotní dopoledne je věnováno přednášce o základních pedagogických principech. Při pohledu na didaktický trojúhelník (v materiálech vyvedený v obdélníkovém tvaru, asi aby se snadněji zapamatoval) si připomeneme, že nestačí být dítěti „jen“ kamarádem, ale také mu předat hodnoty a dovednosti. A to je přece posláním animátora!

Odpoledne přichází salesián Libor Všetula, aby nám přiblížil specifické odvětví pedagogiky, pedagogiku volného času. A také preventivní systém Dona Boska. Ten uvádíme do praxe při řešení modelových situací. Některé jsou nám důvěrně známé, jako třeba příchod nového dítěte do otevřeného klubu, jiné naštěstí spíš výjimečné – například parta kluků kouřících marihuanu před střediskem mládeže. Ale právě v takovýchto situacích je důležité jednat správně, s rozumem, laskavostí a vírou.

Nedělní mše svaté se účastníme společně s farností. V Brně-Líšni, kde se na stavbu kostela teprve šetří prostředky, je sloužena v tělocvičně Saleska. Atmosféra je přátelská a živá, všude plno dětí a smíchu. A nakonec nás čeká ještě zpětná vazba a loučení, doprovázené zapálenou diskuzí o nejlepším dopravním prostředku na příští víkend – do Zlína!

Adéla Kolářová

stat se dobrovolnikem

NOVĚ: naše videa

Desítky zajímavých videí pro vás.

 

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte s námi!

  • 700 rupií (260 Kč) - měsíc života dítěte v internátu v Golaghatu (Indie)
  • 50 000 kožských franků (1000 Kč) - snídaně na týden pro 90 dětí v internátu Bakanja (DR Kongo)
  • 30 bulharských levů (400 Kč) - 40 cihel na stavbu školy ve Staré Zagoře (Bulharsko)

Registrujte se ZDE .....

... a pomáhejte s námi!

čra_small

mvcr-logo

Srdečně děkujeme za podporu!